Audyt energetyczny – czym jest i co możesz na nim zyskać?

Obecnie mamy do czynienia z coraz bardziej pogarszającą się sytuacją klimatyczną, a także stale rosnącymi cenami energii. To wszystko sprawia, że coraz większa liczba przedsiębiorców decyduje się na poprawę efektywności energetycznej. Jednak samodzielne działania i inwestycje mogą generować większe koszty niż realne oszczędności. By nie działać po omacku, warto rozważyć przeprowadzenie profesjonalnego audytu energetycznego. Czym jest ów audyt oraz jakie korzyści może przynieść przedsiębiorcy, dowiesz się z poniższego artykułu.

 • Audyt energetyczny jest ekspertyzą, która wskazuje na realne zapotrzebowanie energetyczne oraz wskazuje możliwości optymalizacji kosztów.
 • Wyróżniamy kilka rodzajów audytów.
 • Do przeprowadzenia profesjonalnego audytu energetycznego należy przygotować dokumentację budynku i faktury, co pozwoli jak najdokładniej obliczyć możliwości oszczędności.
 • Profesjonalnie przeprowadzony audyt pozwoli Ci dokładnie przeanalizować konieczne modernizacje, ich koszty i przewidzieć oszczędności w rachunkach.

Audyt energetyczny – co to jest

Audyt energetyczny to ekspertyza wykonana przez specjalistów, która ma 2 funkcje:

 • wskazuje, jakie jest realne zużycie energii w danym budynku czy obiekcie
 • jest wskazówką dla właściciela budynku, co może zrobić, by zoptymalizować zużycie energii, a tym samym zmniejszyć opłaty oraz jakie będą koszty takiej modernizacji.

Audyt energetyczny – rodzaje

Choć ogólnie audyt energetyczny jest określającym realne potrzeby energetyczne i możliwość ich zmniejszenia, to istnieją różne rodzaje tych audytów. Różnią się miedzy sobą innym poziomem szczegółowości, a także przeznaczeniem. Wyróżniamy więc:

 • audyt efektywności energetycznej – jest to analiza energetyczno-finansowa, która odnosi się do konkretnego przedsięwzięcia modernizacyjnego. Może być audyt obiektu, ale też może dotyczyć danego urządzenia bądź instalacji, np. audyt oświetlenia. Ponadto realizuje się audyty kotłów ogrzewania, urządzeń chłodniczych, a nawet całych przedsiębiorstw.
 • audyt energetyczny budynku – jest to ocena bilansu energetycznego budynku. Wskazuje się w nim wszelkie modernizacje, które mogą zapewnić największe oszczędności energetyczne, a co za tym idzie też finansowe. Można przeprowadzić audyt zarówno budynku prywatnego, jak i komercyjnego czy przedsiębiorstwa.
 • audyt energetyczny przedsiębiorstwa – stanowi pełną i kompleksową ocenę gospodarki energetycznej w przedsiębiorstwie. Dla niektórych firm jest obligatoryjny.
 • obliczenie zapotrzebowania cieplnego – jest to metoda obliczeniowa, która służy m.in. do określenia tego, ile ciepła trzeba dostarczyć do budynku na potrzeby np. ogrzewania. Jest ostatnio bardzo popularne przy planowaniu inwestycji w pompę ciepła.
 • audyt remontowy budynku – jest to analiza określająca techniczne i ekonomiczne aspekty przedsięwzięcia i stanowią założenia do projektu budowlanego.

Audyt energetyczny – karta audytu energetycznego

W trakcie przygotowywania audytu energetycznego należy wypełnić kartę, która zwana też jest wyciągiem z audytu. Zawiera się w niej wiele istotnych informacji, np. kubatura budynku, sposób ogrzewania wody, współczynniki przenikania ciepła przez przegrody, a także sprawność systemu c.o. przed modernizacją i po niej. Znajdują się też w tym dokumencie informacje dotyczące mocy systemu grzewczego oraz wskaźniki zużycia energii.

Ważnym punktem są także liczby dotyczące wysokości kosztów zaplanowanych modernizacji oraz informacje o oszczędnościach energii.

Profesjonalny pracownik firmy przeprowadzającej audyt weźmie też pod uwagę wszelkie dane, takie jak średnia temperatura powietrza na zewnątrz czy ilość promieni słonecznych padających, rodzaj grunty czy ilość zacienienia. Gdzie można zamówić audyt energetyczny? Warto zgłosić się do firmy Smart Business, która w profesjonalny sposób przeprowadzi audyt i wskaże, jakie zmiany mogą przynieść Ci realne oszczędności energii.

Audyt energetyczny – potrzebne dokumenty

 • projekt budynku bądź inwentaryzacja obiektu, a także wszelkie projekty dotyczące wszelkich robót, jakie były wykonywane w danym budynku
 • książka obiektu budowlanego
 • wszelkie przeglądy okresowe, co jest bardzo pomocne w określeniu stanu technicznego budynku
 • informacja o zużyciu ciepła i kosztach energii ustala się to na podstawie faktur i aktualnych taryf
 • warunki zabudowy i zagospodarowania terenu i wytyczne do tego
 • informacja na temat tego, czy budynek jest pod ochroną konserwatora zabytków

Audyt energetyczny powinien określać:

 • istniejący stan techniczny budynku i wysokość kosztów energii
 • konieczne zmiany i modernizacje, które mogą poprawić stan i zmniejszyć koszty eksploatacji
 • zalecane rozwiązania techniczne, które pomogą osiągnąć efekty
 • koszty modernizacji i wysokość prognozowanych oszczędności
 • możliwość uzyskania ewentualnych dofinansowań ze strony państwa

Audyt energetyczny – najważniejsze korzyści

 • optymalizacja w planowaniu modernizacji systemu grzewczego czy docieplenia
 • określenie kosztów modernizacji budynków
 • możliwość ubiegania się o dofinansowania
 • określenie oszczędności, które można uzyskać
 • możliwość otrzymania założeń do projektu budowlanego.