Czym jest redukcja poboru mocy energetycznej?

Nieustannie rosnące ceny energii popychają przedsiębiorców do szukania różnych sposobów na ograniczenie wydatków związanych właśnie z tym obszarem. Wiele z nich wymaga nakładów finansowych, jednak istnieją rozwiązania, które pozwalają obniżyć koszta energii bez konieczności inwestowania. Możesz z niej skorzystać dzięki DSR.

  • DSR to mechanizm zmniejszania poboru mocy energetycznej w trakcie krytycznego obciążenia systemu. Za przystąpienie do programu można uzyskać wynagrodzenie finansowe.
  • Skorzystać z tego programu mogą zarówno duzi odbiorcy, tacy jak huty szkła czy zakłady chemiczne, ale też mniejsze, np. sieć sklepów spożywczych.
  • W praktyce wzywanie do ograniczenia poboru zdarzają się niezwykle rzadko i nie mają wpływu na normalne funkcjonowanie firmy.
  • Nauka ograniczania zużycia energii może znacznie przyczynić się do zmniejszenia kosztów utrzymania firmy.

Czym jest DSR?

DSR (ang. Demand Side Response) to mechanizm zmniejszania zapotrzebowania poboru mocy energetycznej w trakcie krytycznego obciążenia systemu energetycznego. Duzi odbiorcy energii elektrycznej w ramach uczestniczenia w takim programie zobowiązują się czasowo ograniczyć zużycie energii. Pozwala to operatorom sieci elektroenergetycznej na łatwiejsze utrzymanie równowagi systemu mocy. Przedsiębiorca w zamian za taką gotowość i przystąpienie do programu DSR otrzymuje wynagrodzenie.

Udział w programie DDR może opłacić się szczególnie tym przedsiębiorstwom, które do swojego normalnego funkcjonowania potrzebują dużej ilości energii. Przykładami są m.in. firmy z branż spożywczych, chemicznych, hutniczych czy meblarskich, a także innych, które posiadają minimum 300 kW mocy przyłączeniowej bądź zużywają minimum 2 Gwh rocznie. Daje to dodatkową okazję, by znaleźć możliwości zwiększenia efektywności zużycia energii oraz zawczasu zaplanować działania w sytuacji zagrożenia ograniczeniem jej dostaw.

Sam rynek mocy został wprowadzony ustawą w 2017 roku. CO ważne, mogą w nim uczestniczyć nie tylko wytwórcy, ale też odbiorcy oraz wszelkie podmioty, które dysponują magazynami energii. Jeśli i Ty jesteś zainteresowany, firma SmartBusiness może Ci pomóc i sprawdzić Twoje możliwości w zakresie uzyskania wynagrodzenia za gotowość do redukcji poboru mocy energii elektrycznej.

Rynek rezerw mocy w Polsce.

W latach 2021-2024 mają zmienić się wielkości rezerw mocy. Według prognoz Ministerstwa Energii w najbliższych latach przyrost mocy w elektrowniach będzie nawet dwukrotnie większy niż zapotrzebowanie. Jest to niezbędny proces, gdyż zostają wyłączone najbardziej nieekologiczne i najmocniej wyeksploatowane elektrownie. Ponadto do tego dochodzą też większe możliwości importu i ograniczenie nieplanowanych przepływów transgranicznych. Zwiększanie rezerw mocy jest też związane z wieloma inwestycjami, które finansowane są przychodami z wieloletnich umów mocowych.

Sama wielkość potencjału DSR zależy od założeń w zakresie kosztów, a także czasu działania i sposobu uruchomienia. Na rozwiniętych rynkach energii DSR może osiągać nawet 10% mocy systemu, co w przypadku Polski oznaczać może ok. 2,8 GW. W naszym kraju ok. 10% mocy wykorzystywanych jest tylko przez ok. 100-150 h w roku. Czas ten maleje wraz ze wzrostem udziału źródeł odnawialnych, dzięki czemu DSR może je łatwiej zastąpić. Tym samym przyczynia się to do ograniczenia kosztów utrzymania rezerw mocy, emisji CO2 i strat sieciowych.

Dla jakich branż jest DSR?

Tak naprawdę korzyści z udziału w programie DSR mogą odnieść klienci i przedsiębiorcy działający w każdej branży, zarówno duzi odbiorcy, jak i mniejsi. Skorzystać mogą z tego np. huty stali, zakłady chemiczne czy cementownie, ale też mniejsze obiekty przemysłowe, np. przetwarzające mięso czy sieci sklepowe.

Ponadto musimy sobie zdawać sprawę, dlaczego tak niezwykle istotne jest umiejętne gospodarowanie rezerwami mocy. Coraz częściej energia jest pozyskiwana nie tylko z węgla lub gazu, ale też z alternatywnych źródeł energii, takich jak słońce czy wiatr. Równocześnie coraz ważniejsze jest zachowanie równowagi energetycznej. W miarę możliwości jesteśmy w stanie oszacować sprawność tradycyjnych elektrowni, jednak słońce lub wiatr są bardziej nieprzewidywalne. Cały system będzie działać dużo bardziej stabilnie, gdy najwięksi odbiorcy będą w stanie właściwie zarządzać zasobami energetycznymi.

Jak wygląda redukcja poboru mocy?

W praktyce wezwania do redukcji poboru mocy występują niezwykle rzadko i nie mają wpływu na normalną działalność przedsiębiorstwa. Można więc — podsumowując -uznać, że firma ma z przystąpienia do programu spore korzyści. Po pierwsze efektywnie zarządzają wykorzystaniem energii, a ponadto uzyskują dodatkowe gratyfikacje finansowe.

Samym sposobów na redukcję poborów mocy jest wiele – od takich jak wyłączenie tymczasowo części urządzeń czy oświetlenia, po dostosowanie procesów produkcyjnych do chwilowych zmniejszeń poboru. O innych sposobach na zmniejszenie rachunków przedsiębiorstwa możesz przeczytać w naszym wcześniejszym artykule.